შემოდგომის კურსზე სწავლა დაიწყო

“სქრინფლეიში” სტუდენტები შეისწავლიან სცენარის წერის ტექნიკას, დრამატურგიის ფორმულებს, პრატიკული მართლწერის საკითხებსა და ქოფირაითინგს, მიიღებენ სხვადასხვა ჟანრის სცენარზე პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილებას და შეძლებენ საკუთარი იდეის პროფესიონალურ დონეზე განხორციელებას.